Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Lam no e02
Klagesangene var en advarsel til oldtidas Juda om at de hadde nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Det er en profeti der den laodikeiske Kirken og tre av Israels nasjoner (Amerika, Britannia og den jødiske nasjonen) har nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Bare enkeltindivider kan fremdeles omvende seg før den Store Trengselen. Og selv de har bare et ørlite spann av tid til å gjøre det på.
Les nå »
Pa no e01
Oppdraget som Gud har gitt til Kirken Sin i denne tidsalderen, kan kanskje til og med være mer enn hva menneskesinnet vårt kan fatte på denne tida! Guds mysterium må bli kunngjort i dag. Men dette arbeidet er også å lære hele menneskeheten at mysteriet må bli delt ut, eller kunngjort, til enhver person som noen gang har blitt skapt. De må ikke bare bli lært mysteriet, men bli lært å lære det bort.
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur