Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Caf no e01
Pa no e01
Oppdraget som Gud har gitt til Kirken Sin i denne tidsalderen, kan kanskje til og med være mer enn hva menneskesinnet vårt kan fatte på denne tida! Guds mysterium må bli kunngjort i dag. Men dette arbeidet er også å lære hele menneskeheten at mysteriet må bli delt ut, eller kunngjort, til enhver person som noen gang har blitt skapt. De må ikke bare bli lært mysteriet, men bli lært å lære det bort.
Les nå »