Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Born no e01
Vær ikke for sikker på at du vet det! Mange bekjennende kristne tror for alvor at de har blitt «født på ny»-men de forstår ikke hva Jesus mente med disse ordene. Det sanne svaret er ikke bare overraskende-det er forbløffende! -Den viktigste sannheten du kan kjenne til, som her blir gjort så klar at d...
Les nå »
Last no e01
Apostelen Johannes levde midt iblant en brutal forfølgelse. Mange av Guds Kirker ble overtatt av forrædere. Da han skrev brevene sine, trodde Johannes at det var "den siste timen" før Kristus' annet komme. Det var faktisk bare et forbilde på vår tid i dag. Hver eneste detalj av det Johannes profetert...
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur