Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Ezp no e01
Esekiels bok er helt klart et endetidsbudskap. Den åpenbarer spesifikke profetiske hendelser som skjer akkurat nå i De forente stater, Storbritannia og mange andre engelskspråklige nasjoner. Esekiel åpenbarer også at disse nasjonene er på vei mot sin verste krise noensinne. Men det er alt en del av Guds masterplan for å innlede Guds vidunderlige Rike.
Les nå »
Wwb no e01
Hvem eller hva er «dyret» i Apokalypsen, eller Åpenbaringsboken, kapitlene 13 og 17? Hva åpenbarer Bibelprofetier om verdensbegivenhetene som nå leder til Harmageddon, og slutten på denne tidsalderen? Dette todelte heftet handler om regjeringer og kriger som vil bringe denne verden til dens avslutten...
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur