Motta vårt gratis nyhetsbrev på e-post

Hvem Eller Hva Er Det Profetiske Dyret?

Hvem Eller Hva Er Det Profetiske Dyret?

Hvem eller hva er «dyret» i Apokalypsen, eller Åpenbaringsboken, kapitlene 13 og 17? Hva åpenbarer Bibelprofetier om verdensbegivenhetene som nå leder til Harmageddon, og slutten på denne tidsalderen? Dette todelte heftet handler om regjeringer og kriger som vil bringe denne verden til dens avsluttende ende.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Se i litteraturbiblioteket og legg opp til 3 stykker i handlekurven din.