Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Sabb no e01
Har det noen betydning hvilke dager vi holder-eller om vi holder dem? Etablerer Bibelen søndag som Herrens dag? Ble Sabbaten bare gitt til det jødiske folk-mens kristne blir pålagt å holde søndag som Herrens dag?
Les nå »
Ger no e01
Det er mange som er klar over grusomhetene som ble begått av Tyskland i annen verdenskrig, men som ville betrakte dem som gammel historie. Disse menneskene er fullstendig uvitende om den arven som Hitler gjorde bruk av, da han skapte den nazistiske krigsmaskinen sin. Visste du at Bibelen profeterte om regimet hans-så vel som om den fryktelige fremkomsten av en siste oppstandelse i våre dager?
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur