Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Dur no e01
Åpenbaringsboken er et mysterium for folk flest. Imidlertid, det er få som forstår at boka av Daniel, i Det gamle testamentet, er nøkkelen til å forstå denne mystiske Åpenbaringsboken.
Les nå »
Bcc12 no

Tilgjengelig Litteratur