Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Great no e01
Hwr no e01
Husk fem tiår med nøyaktige forutsigelser av Herbert W. Armstrong
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur