Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Lam no e02
Klagesangene var en advarsel til oldtidas Juda om at de hadde nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Det er en profeti der den laodikeiske Kirken og tre av Israels nasjoner (Amerika, Britannia og den jødiske nasjonen) har nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Bare enkeltindivider kan fremdeles omvende seg før den Store Trengselen. Og selv de har bare et ørlite spann av tid til å gjøre det på.
Les nå »
Gfv no e01
Kristus kom til Jorda for å forkynne Faren Gudsfamilien. Her er det eneste budskapet som vil fylle oss med håp. Det handler om å bringe Guds regjering og fred til hele universet. Det er det sanne evangeliet som menneskeheten aldri har forstått.
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur