Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Lam no e02
Klagesangene var en advarsel til oldtidas Juda om at de hadde nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Det er en profeti der den laodikeiske Kirken og tre av Israels nasjoner (Amerika, Britannia og den jødiske nasjonen) har nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Bare enkeltindivider kan fremdeles omvende seg før den Store Trengselen. Og selv de har bare et ørlite spann av tid til å gjøre det på.
Les nå »
Pag no e01
Gjør det noen forskjell hvilke dager vi feirer-eller om vi holder dem? Etablerer Bibelen om vi skal holde visse dager hellige for Gud? Ble disse dagene bare gitt til oldtidas Israel? Er de bindene bare for det jødiske folk i dag, mens kristne blir pålagt å holde slike helligdager som jula?
Les nå »

Tilgjengelig Litteratur