Auditorium front
Om
Trompeten bruker et enkelt overordnet kriterium som skiller det ut fra andre nyhetskilder og holder fokus som en laserstråle, på det som virkelig er viktig. Det kriteriet er profetisk betydning.
Mer »
Dge no e01
Kan Guds eksistens bevises vitenskapelig? Hvor kom det første livet fra? Kan vi vite om Gud har makt over forstanden?
Les nå »
Con no e01

Tilgjengelig Litteratur