informasjon
”Vi har hatt vår siste sjanse”
Det har ofte blitt sagt at de som ikke klarer å lære av historien, er skjebnebestemt til å gjenta den. Dette kortfattede, hardtslående heftet om General Douglas MacArthur og andre verdenskrig, er fullt av leksjoner. Men har vi lært av disse leksjonene?