informasjon
Profeten Joel: Kristus' Brud og Herrens Dag
Denne boka handler om Herrens dag, en dag med skremmende mørke. Men folk flest vet ikke at den sterkeste advarselen i boka av profeten Joel, er for Kristus' egen brud! Faren som Kristus' brud står overfor, er til og med lagt mer vekt på enn ødeleggelsen av hele verden!