informasjon
Klagesangene: Punktet for ikke noen vei tilbake
Klagesangene var en advarsel til oldtidas Juda om at de hadde nådd punktet for ikke noen vei tilbake. Nasjonen kunne ikke lenger omvende seg for å unngå å bli tatt til fange av Babylon. Det som skjedde med Juda, er bare et forbilde på det som er profetert vil skje i denne endetiden. Det er en profeti der den laodikeiske Kirken og tre av Israels nasjoner (Amerika, Britannia og den jødiske nasjonen) har nådd punktet for ikke noen vei tilbake. De vil bli gjort til slaver av et nåtidas Babylon fra Europa. Bare enkeltindivider kan fremdeles omvende seg før den Store Trengselen. Og selv de har bare et ørlite spann av tid til å gjøre det på.