informasjon
Jeremia og den største visjonen i Bibelen
Jeremias bok ble skrevet til oldtidens israelitter mer enn 100 år etter at de hadde gått i fangenskap. Tenk over det! Hvorfor ville Gud få Jeremia til å gjøre noe slikt? Fordi Jeremias bok først og fremst er for Israel i endetiden! Og det blir lagt en enda større vekt på åndelige Israel, eller Guds Kirke. Du trenger snarest å forstå hvorfor!