informasjon
Jakobs brev
Da Jakob skrev brevet sitt, var han overbevist om at han levde i endetiden. Gud inspirerte budskapet hans for å lære oss om den største tragedien på Jorda på denne tida-hva forårsaket den-og hva løsningen er!