informasjon
Hvilken dag er den kristne Sabbaten?
Har det noen betydning hvilke dager vi holder-eller om vi holder dem? Etablerer Bibelen søndag som Herrens dag? Ble Sabbaten bare gitt til det jødiske folk-mens kristne blir pålagt å holde søndag som Herrens dag?