informasjon
Hva Mener Du Egentlig?... Født På Ny?
Vær ikke for sikker på at du vet det! Mange bekjennende kristne tror for alvor at de har blitt «født på ny»-men de forstår ikke hva Jesus mente med disse ordene. Det sanne svaret er ikke bare overraskende-det er forbløffende! -Den viktigste sannheten du kan kjenne til, som her blir gjort så klar at du vil forstå den!