informasjon
Hedenske Helligdager-eller Guds Hellige dager-Hvilke?
Gjør det noen forskjell hvilke dager vi feirer-eller om vi holder dem? Etablerer Bibelen om vi skal holde visse dager hellige for Gud? Ble disse dagene bare gitt til oldtidas Israel? Er de bindene bare for det jødiske folk i dag, mens kristne blir pålagt å holde slike helligdager som jula?