informasjon
Guds Familieregjering
Den største tragedien i denne endetiden er frafallet i Guds egen laodikeiske Kirke (Åpenbaringen 3:14-22). Laodikeerne, som består av mange grupper, er forførte i mange forskjellige spørsmål. Men det er et spørsmål som alle laodikeerne er forførte i: Guds regjering! Og det er det viktigste spørsmålet i Bibelen!