informasjon
Beviset på Bibelen
Hvorfor er verdens best-selgende bok dypt respektert av noen, i passivt vanry hos andre, og forstått av praktisk talt ingen?