Motta vårt gratis nyhetsbrev på e-post

Donald Trump vil kjempe seg tilbake

ISTOCK.COM/CACTUSOUP, MELISSA BARREIRO/TROMPETEN

Donald Trump vil kjempe seg tilbake

Amerika under angrep (Kapittel ni)

Fortsatt fra: Dette er ikke inkompetanse

Djevelen har med hell brukt den radikale venstresiden til å angripe Amerika. 2 Kongebok 14:26-27 viser at det er personer som arbeider for å utslette Israels navn - og mange av dem er i Amerika. Dette hjelper oss å forstå alvoret i Amerikas problemer i dag.

Men Gud sier i vers 27 at Han "frelste dem ved Jeroboam, Joas’ sønn". I dag fyller Donald Trump rollen som en endetidens "Jeroboam". Gud sendte president Trump spesielt for å håndtere det onde og faktisk redde Amerika midlertidig. Dette skjedde under Donald Trumps første presidentperiode.

Tb No

Men det er ikke slutten på historien. Herr Trump har blitt presset ut av embetet, og nå er problemene verre enn noensinne!

Du må innse at Gud har investert i dette Trump-presidentskapet. Gud selv sendte herr Trump for å hindre Israels navn fra å bli utslettet på grunn av mennesker ledet av Satan. Og arbeidet Han har for denne endetidens Jeroboam er ikke fullført.

Denne profetien, sammen med Amos 7, forutsier at Donald Trump kommer til å gjenvinne presidentskapet.

Årsaken til Guds vrede

La oss studere den sentrale profetien i Amos 7.

Det er svært viktig at du forstår sammenhengen i versene 1-6. Disse versene er knyttet direkte til versene 7-17. Alle disse versene leder oss inn i Den store trengselen og Herrens dag, som avsluttes med Jesu Kristi gjenkomst! Så alt dette skjer i slutten av endetidens siste time. Kristus sa da Han var på jorden at vi skulle vite når disse hendelsene står "for døren" (Matteus 24:33).

I Amos 7 er Gud voldsomt sint og klar til å sende Israels endetidsnasjoner inn i tredje verdenskrig. Han er i ferd med å la dem oppleve konsekvensene av deres skyhøye, forferdelige synder og bli ødelagt, gjort til slaver og slaktet!

Jeg tror versene 1-6 i Amos 7 åpenbarer noe spektakulært om Guds tanker akkurat nå. De viser helt sikkert hvor ivrig vår kjærlighetens Gud er etter å få denne endetidens skrekk overstått!

Vi er i ytterkanten av stormen som vil innlede Kristi gjenkomst. Gud er intenst begeistret for den tiden med lykke og glede uten sidestykke som er i ferd med å mette denne jorden! Jeg håper du tenker på dette når du leser de første seks versene og deretter resten av Amos 7.

I versene 1-3 viste Gud Amos en visjon med voldsom ødeleggelse - en horde av gresshopper som var i ferd med å herje landet. Men Amos sa fra, og Gud ombestemte seg. Det er forbløffende!

Så skjedde det en gang til: "Så lot Herren Herren meg se dette synet: Herren Herren kalte på ilden til straff. Den fortærte de store vanndyp, og den holdt på å fortære hans arvedel" (vers 4). Dette er en profetisk visjon om en fortærende kjernefysisk ild! "Da sa jeg: Herre Herre, hold opp! Hvordan skal Jakob kunne bli i live, han som er så liten? Da angret Herren det. Heller ikke det skal skje, sa Herren Herren" (versene 5-6). Igjen ga Gud etter.

Legg merke til denne viktige tingen, uten den kan vi ikke forstå dette avsnittet: Gud sa ikke hvorfor Han var så fryktelig vred. Sammenhengen gir svaret.

Fra og med vers 7 er en avgjørende endetidsprofeti om Jeroboam. Den beskriver en tid da Jeroboam - Donald Trump - sitter med makten. Men de 6 første versene av kapittelet snakker om tiden da mannen ved makten er Antiokus.

Det som gjør Gud sint her, er arbeidet til en Antiokus!

Denne mannens ondskap er sørgelig og opprørende. Det han gjør mot dette landet gjør meg kvalm og veldig sint. Og hvis det er slik så mange av oss føler det, hva tror du Gud føler om det? Gud sier at "Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svakt" i Amerika og de andre nasjonene i endetiden som stammer fra oldtidens Israel (Jesaja 1:5). Disse nasjonene har mottatt enorme velsignelser og ære. Men i Israels supermakt, Amerika, hersker Satan selv gjennom sin mann! Alt han gjør er rettet mot ødeleggelse! Han "forvandler Amerikas forente stater fundamentalt" på de mest djevelske måter!

Nå forkler ikke han og hans venstreorienterte engang seg som lysets engler - de er mye mer åpne og høyrøstede fordi de har så mye makt. Likevel sover fortsatt folk flest!

Landet vi lever i er ikke hva det en gang var. Da Amerika var på sitt høydepunkt, og til og med så sent som under presidentene Ronald Reagan og George W. Bush, ville det ikke ha vært sant å si at "Jakob" - hovedsakelig USA - "er liten". Nasjonen hadde fortsatt prestisje og makt, og den er fortsatt Israels supermakt. Men når Barack Obama har kontrollen, er vi maktesløse! Han og de han leder gjør Satans arbeid! Det finnes ikke noe mer skremmende. Denne mannen har vekten av de store selskapene, Hollywood, akademia og media bak seg, og han og hans folk vil gjøre alt de kan komme unna med. Jakob er virkelig "liten" - maktesløs!

Hvordan kunne Gud ikke bli opprørt over dette?

Husk at det var "for frafallets skyld" - folkets synder - at denne Antiokus til og med var i stand til å oppnå herredømme (Daniel 8:12). Og selv når hans destruktive handlinger er så åpenbare, er de som har makt til å stoppe ham for feige og svake, og millioner av amerikanere støtter ham entusiastisk!

Folket vårt fikk førstefødselsrettens velsignelser på grunn av den store Abraham, de troendes far, som adlød og var villig til å ofre til og med sin egen sønn for Gud! Dessverre har de vendt Gud ryggen og følger djevelen.

Katastrofen som omtales i Amos 7:1-2 er Barack Obamas første presidentperiode. Vers 4 beskriver den andre presidentperioden hans. Og kan du legge til det den tredje perioden hans der han er Biden-regimets marionettemester. Dette gjør Gud forferdelig opprørt! Obama har for mye makt, og Gud er nødt til å gjøre noe. Han har allerede begynt å handle. Gud vil ikke la ham utslette Israels navn!

Guds siste advarsel

Det er tre visjoner her, som starter i vers 1, 4 og 7 i Amos 7, som alle beskriver at Gud "viser" Amos noe. De to visjonene i versene 1-6 flyter rett inn i visjonen i versene 7-17.

Men like før vers 7 kan du sette inn 2 Kongebok 14:26-28: "For Herren hadde sett at Israel var kommet i bitter nød. Det var ute både med store og små, og det var ingen til å hjelpe Israel. Herren hadde ikke sagt at han ville utslette Israels navn under himmelen; derfor frelste han dem ved Jeroboam, Joas' sønn. Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om alt det han gjorde, og om alle hans store gjerninger, om de kriger han førte og hvordan han vant tilbake til Israel den del av Damaskus og Hamat som før hadde tilhørt Juda, det er skrevet i Israels kongers krønike." Det gir deg hele sammenhengen.

Gud har allerede brukt president Trump en gang for å redde denne nasjonen fra det Antiokus gjorde. Nå har Obama, gjennom Joe Biden, kommet tilbake med hevn. Men resten av denne profetien i Amos 7 viser at det ikke vil vare.

Da Amos så de to første synene, ba han Gud om nåde. Vers 2 og 3 i Moffatt-oversettelsen lyder: "Da de fortærte all den grønne veksten, ropte jeg: 'Ha barmhjertighet, Herre, ha barmhjertighet! Hvordan kan Jakob komme seg igjen - han har så lite.'" Og Gud ombestemte seg: "Da ga den Evige etter, den Evige sa: 'Dette skal ikke skje'" (Moffatt). Det samme vises i vers 6: "[D]en Evige sa: 'Dette skal ikke skje.'"

Men vers 8 er en annen historie: "Den Evige sa til meg: "Amos, hva ser du?" "Et lodd," svarte jeg. Den Evige sa: 'Med et lodd setter jeg mitt folk på prøve; aldri mer vil jeg tilgi dem'" (Moffatt). Dette er Gud som snakker! Han sier egentlig til Amos: "Ikke snakk til meg om dette igjen!" - med henvisning til vers 3 og 6. Dette budskapet i dag, profetert i Amos' bok, er Guds siste advarsel. Han har advart amerikanerne og andre etterkommere av det gamle Israel flere ganger for å prøve å vekke dem opp, men de har ignorert disse advarslene. Så Han sier: Jeg vil advare en siste gang!

Dette er en profeti om tiden som ligger like foran oss. Dette vil være siste gang Gud går forbi, så Han rydder veien for Kirken Sin så de kan fullføre denne siste advarselen. Når Amerika faller, vil det utfolde seg en forferdelig kjedereaksjon. Gud visste dette og viste denne skremmende fremtiden til Amos. Han hørte Amos' bønn om nåde - to ganger. Dette flyter rett inn i versene 7-10; det er en del av den samme visjonen. Gud viser Amos et blylodd og sier at Han vil måle en gang til og gi en siste advarsel. Etter det ville Han aldri gi dem en annen advarsel, og Han ba Amos om ikke engang å be Ham igjen om å ombestemme seg.

Vi er i den siste tiden Gud vil gå forbi Israels folk før de blir ødelagt! Dette er en tid med ekstremt hastverk!

Legg merke til dette: Dette er i sammenheng med endetidens Jeroboam (vers 9). Det er på Jeroboams tid at Gud sier: "Jeg vil ikke lenger bære over med dets synd" (vers 8). Gud går forbi for siste gang for å vise de tre endetidsnasjonene til Israel – De forente stater, Storbritannia og den jødiske nasjonen - hvordan de skal løse problemene sine, og for å advare dem om konsekvensene hvis de ikke gjør det.

Denne profetien betyr at president Trump snart vil gjenvinne presidentskapet sitt. Et stjålet valg, og et presidentskap, vil bli gjenopprettet. Vi vil snart se herr Trump tilbake ved makten. Det vil være positivt, for en liten stund. Ting vil raskt forbedre seg på noen måter - men bare en kort stund; forbannelsene vil forbli.

Når det skjer, vil amerikanerne være inne i sin siste tid for å omvende seg.

Guds budskap gjennom Amos og andre profetiske bøker i Bibelen, og nå gjennom Trompeten, Key of David og de andre mediene våre, er i ferd med å gå ut for siste gang før ødeleggelsen kommer. Hvis folk ikke omvender seg, vil ikke Gud unnskylde dem og advare lenger! Amerika vil møte konsekvensene av syndene våre! Men til slutt, som vi vil se, vil selv de dårlige nyhetene få folk til å bli kjent med Gud.

Hva Amos 7 ikke sier

Amos 7 profeterer om endetidens Israel, som i dag først og fremst er supermakten De forente stater. Det handler tydelig om selve enden på nasjonen. Det viser at på den tiden er Jeroboam ikke bare ved makten, men han utøver kongelig autoritet.

Disse versene beskriver profeten Amos' budskap fra Gud til kong Jeroboam. De beskriver også Guds budskap i dag, som vi snart vil sende til nåtidens Jeroboam!

Hvis du leser gjennom denne profetien, ser det ikke ut til å være noe brudd i Jeroboams regjeringstid. Den beskriver ikke at presidentskapet hans går tapt og deretter på en eller annen måte blir gjenopprettet. Hvorfor er det slik?

Fordi Donald Trump i Guds øyne, aldri tapte presidentskapet! Ved å holde strømmen om Jeroboam i gang i denne profetien, ser det ut til at Gud viser oss at valget ble stjålet! Han ser på herr Trump som fortsatt å være den rettmessige presidenten i De forente stater!

Demokratene brukte alle de fire årene av president Trumps periode på å prøve å felle ham, og i valget lyktes de til slutt. Politikere og media gjorde sitt beste for å dekke over det. Men Gud så det hele. Han er den eneste som vet nøyaktig hva som skjedde.

Mange millioner amerikanere tror, i likhet med meg, at valget ble stjålet. Det synet har mye mer tyngde hvis det er slik Gud selv ser det!

Den radikale venstresiden er kjent for å jukse, stjele og lyve. Alle som handler på den måten viser at faren deres er djevelen! (Johannes 8:44). Amerikas grunnlov var aldri ment å fungere for slike mennesker. Den ble laget for et moralsk og religiøst folk – ikke for folk som lyver, jukser, stjeler og begår vold som en livsstil. De tror ikke på Gud, grunnloven eller Amerika.

En ting er sikkert: Gud kommer til å bringe herr Trump tilbake. Det er bare et spørsmål om når. Hvis Han ikke gjør det, vil Israels navn i hovedsak bli utslettet!

Med radikale ved makten, hvordan kan noen fullføre Guds arbeid med å levere Amos' advarsler til Amerika og dets ledere? Når djevelen motiverer mennesker, er Guds arbeid hovedmålet deres! Gud måtte gripe inn og stoppe det onde som skjedde, ellers ville Israels navn ha blitt utslettet - og Guds utvalgte og deres advarende sbudskap er kjernen i det åndelige Israels navn!

Se på hvordan venstreorienterte nå bruker makten sin i media, teknologiselskaper og sosiale medier til å bringe alle som er uenige med dem til taushet. De slår ned på ytringsfriheten og tramper på landets øverste lov!

Våre forfedre måtte dø for å sikre vår ytringsfrihet og religionsfrihet!

Hva slags mennesker har vi med å gjøre? De som nå har ansvaret, stjal valget. Disse forbryterne kjemper mot den levende Gud! Du kan være sikker på at Gud ikke vil la det stå. Guds advarselsbudskap kommer til å komme ut. Gud vil ikke la dem utslette dette arbeidet eller budskapet vårt fordi vi har en jobb å gjøre. Gud åpner dører som ingen kan lukke, og Han vil lukke dem når de må lukkes. Så vi vil legge det i Guds hender og bare stole på Ham.

Gud vet at valget ble stjålet, så Han må ha en plan for å ta seg av det. Gud er i ferd med å gjøre noen massive avsløringer av det forræderske tyveriet og av de andre frekke forbrytelsene som blir begått i dag.

Lidelsen intensiveres

I Amos 7:8 sier Gud at Han gir nasjonen Sin siste advarsel. Deretter beskriver vers 9 en tid med ødeleggelse, forringelse og sverdet. Gud varsler om at Han Selv "vil reise seg mot Jeroboams hus med sverdet". Det er en stor intensivering av bildet i vers 8.

Jeg tror det faktisk er en pause i hendelsene mellom vers 8 og 9, og at vi er i denne profeterte pausen nå - etter valgkuppet som stjal presidentskapet fra herr Trump, men før han kommer tilbake til makten.

Se deg rundt i dag: Dette landet befinner seg i en katastrofe! Radikale ødelegger nasjonen, i den tåpelige tro at de på en eller annen måte vil være i stand til å kontrollere disse ødeleggende, anarkistiske kreftene de slipper løs. Og disse problemene vil helt sikkert føre til verre problemer.

"Israels helligdommer [skal] synke i grus", står det i vers 9. Ordet helligdommer er interessant; det refererer til falske kirker som Gud vil tillate blir ødelagt. Men det kan også bety noe mer. Gesenius' Hebrew-Chaldee leksikon definerer ordet som "asyl", som er et sted for beskyttelse, spesielt for dem som forfølges av loven; eller en institusjon for de nødlidende. The Theological Wordbook of the Old Testament sier: "Metaforisk sett brukes ordet for å referere til et tilfluktssted. ...." I dagens nasjoner av Israel kan det beskrive tilfluktsbyer. Det kan skildre fristedsnasjonen vår, der lederne våre lar alle og enhver strømme over grensen. Mange er på jakt etter et bedre liv, men andre er voldelige medlemmer av gjenger eller karteller og smuglere som bringer narkotika, slaver og tusenvis av nødlidende mennesker hit. Hvordan kan denne "fristadspolitikken" unngå å rive denne nasjonen i stykker? Lederne våre kan ikke engang kontrollerer dem. Likevel insisterer de på at nasjonen skal bruke milliarder på milliarder av dollar for å håndtere dette problemet de forårsaker, selv når vi har 31 billioner dollar i gjeld som vi aldri kan betale tilbake - en gjeld som vil eksplodere i ansiktet på oss når som helst! Dette er finanspolitisk, politisk og intellektuell galskap. Noen myndigheter mener at Amerikas gjeld er det største nasjonale sikkerhetsproblemet vårt. Men de fleste oppfører seg som om det ikke er noe problem i det hele tatt. Det er en ekstremt farlig uvitenhet.

Erkjenn hva som virkelig skjer i dette landet. Gud sier at Han vil reise seg mot Jeroboams hus med et sverd. Dette betyr at den forferdelige tilstanden vi befinner oss i nå er i ferd med å bli verre! Etter at de radikale har svekket dette landet katastrofalt, vil ikke resultatet bli det de forventer. De vil ikke engang ha muligheten til å bygge det nye systemet de forestiller seg: Et sverd - utenlandsk angrep - kommer! De har svekket landet slik at andre nasjoner kan ødelegge det!

Vi må også huske at resten av landet også har mange synder. Det er ikke bare de på venstresiden.

Gud vil bringe president Trump tilbake av én grunn: for å hindre Satan og hans politiske Antiokus i å utslette selve navnet Israel.

Mellomvalget 2022

Meningsmålinger før Amerikas mellomvalg 8. november 2022 indikerte at en "rød bølge" ville feie over landet. Da inflasjonen steg og Joe Bidens oppslutning sank, forventet alle republikanske seire som ville gi flertall i Representantenes hus og Senatet, samt guvernørposter i flere delstater.

De tok feil. Utenfor Florida uteble den røde bølgen. Omtrent en halv time etter at valglokalene stengte, sluttet Nevadas to største fylker å telle stemmesedler fordi valgarbeidere ble overveldet av et skred av poststemmer. Arizonas største fylke rapporterte at 20 prosent av tabuleringsmaskinene ikke fungerte som de skulle. Georgia ble rammet av et mystisk stemmeslipp i siste liten for den demokratiske senatoren Raphael Warnock. Det var strømbrudd i sikkerhetskameraene i valglokalet i Nevada fra kl. 23.00 på valgnatten til kl. 07.00 neste morgen. Da det ble løst, hadde kandidaten for det demokratiske hus gått foran i meningsmålingene. De sier strømbruddet var et uhell, ingen juks involvert. Men på en eller annen måte favoriserer disse "ulykkene" alltid demokratene! Flere viktige løp opplevde uregelmessigheter med stemmemaskiner, forsinkede tellinger, mistenkelige stemmesedler og andre om utviklingen som praktisk talt alle brøt igjennom for demokratene - og som alle undergraver tilliten til valgets integritet. Det var en kvalmende gjentakelse av problemene som plaget valget i 2020. Disse menneskene begår forræderi mot dette landet! Og de slipper unna med det.

Demokratene gledet seg. Og republikanerne, forbløffende nok, i stedet for å utfordre uregelmessighetene, kjempe for åpenhet og etterforske mulige forbrytelser, aksepterte ydmykt resultatene. Nesten alle ignorerte fullstendig de åpenbare bevisene på svindel! Etter valget dreide all diskusjonen blant republikanerne seg om spørsmål som: Hva gjorde vi galt? Støttet vi feil kandidater? Var budskapet vårt feil? Hvordan kunne spådommene våre ha vært så feilaktige?

Og mest av alt, sa de: Alt dette er Donald Trumps feil.

Det var i hvert fall den fortellingen demokrater og radikale umiddelbart lanserte: Den største taperen i dette valget var Trump. Og republikanerne var enige!

Det var den viktigste lærdommen de tok med seg fra dette valget: Vi må kvitte oss med Trump.

Det som skjedde i disse valgene bringer profetien i 2 Kongebok 14:26-28 i enda sterkere fokus. Vi må være oppmerksomme på hva Gud forutsier her!

Valgsvindel

Det er forbløffende hvor vellykket djevelen har vært i å utslette snakk om valgfusk i Amerika. Demokratene insisterer på at det er "ingen bevis" for noen ugjerninger. Mediene stempler alle som tar det opp som "valgfornektere" og ekstremister. De har skremt det meste av nasjonen til å holde munn og late som om det ikke er noen problemer. Og tragisk nok, skammelig nok, har det store flertallet av "konservative" politikere og pressefolk gått med på dette!

Satan har hengt opp et forheng av frykt. De som er redde for å konfrontere Obama, frykter i virkeligheten djevelen Satan. Mange andre liker faktisk å være på laget hans.

Da Barack Obama drev valgkamp i 2008, svarte han på et spørsmål om hvordan man kan forhindre valgfusk: "Vel, jeg skal si deg noe: Det hjelper i Ohio at vi har demokrater som har ansvaret for maskinene." Han antydet at republikanerne ville bruke disse maskinene til å rigge avstemningen! Så sa han: "Hør her, jeg kommer fra Chicago. Så jeg vil være ærlig: Det er ikke slik at det bare er republikanere som har jukset med valg tidligere. Noen ganger har demokratene også gjort det. Når folk er ved makten, har de en tendens til å prøve å vippe ting i sin retning."

Ja - Obama er godt kjent med valgfusk og hvordan stemmemaskiner kan manipuleres. Han fortsatte: "Det er derfor vi må ha, tror jeg, en stemmerettsavdeling i justisdepartementet som er upartisk og som er seriøs når det gjelder å etterforske tilfeller av valgfusk ... Det er derfor vi trenger papirspor på disse nye elektroniske maskinene, slik at du faktisk har noe du kan henge på etter at du har stemplet inn det brevet, for å sikre at det ikke har blitt hacket inn. Alt dette er en del av prosessen for å sikre at demokratiet vårt fungerer for alle."

I dag har denne mannen et helt annet budskap. Nå som demokratene er ved makten, insisterer han på løgnen om at elektroniske stemmemaskiner er helt pålitelige. Og alle som insisterer på papirspor og bevis på valgsikkerhet, blir satt på sidelinjen og brakt til taushet!

Obama sier at "maga republikanere ... hevder, uten bevis, at valget i 2020 ble stjålet." Ærlig talt, det har vært en flom av bevis! Men folk vil ikke se på det. Ikke engang Fox News vil tillate noen å rapportere om emnet.

Den undertrykkende tausheten om dette betydningsfulle spørsmålet er av djevelen Satan! Den kommer ikke fra Gud, som alltid forsvarer sannheten. Det er ikke engang sunn fornuft! Kan du tro at media ikke engang vil snakke om en sak som er så kritisk for nasjonal overlevelse?

Donald Trump har hele tiden sagt at valget i 2020 ble stjålet, og han har helt rett.

Mike Lindell er en annen av de få som har gått etter Barack Obama og disse maskinene fra begynnelsen. Altfor få lytter til ham og bevisene han har presentert, men fra begynnelsen sa han at hvis du ikke kvitter deg med maskinene demokratene brukte for å stjele valget i 2020, vil du aldri vinne et nytt valg. Han har rett! Se hva som skjer: Mellomvalget burde ha vært en absolutt blowout-seier for republikanerne. Men det var de ikke, og dette er grunnen!

Den republikanske splittelsen

Etter mellomvalget i 2022 begynte "konservative" medier som New York Post, Wall Street Journal og Fox News å insistere på at republikanerne må "dumpe Trump" hvis de ønsker å vinne valget. Alle disse tre mediene eies av mediemogulen Rupert Murdoch, som mener at republikanerne trenger en ny leder. Etablerte republikanere klandret Trump for fiaskoen i mellomvalget. Det er bare tull og tøys! Det er ingen sannhet i det.

Senatets minoritetsleder Mitch McConnells høye utgifter til super-pac viet store mengder penger til å støtte anti-Trump-republikanere som den liberale Alaska-senatoren Lisa Murkowski, men brukte nesten ingenting på å støtte pro-Trump-republikanere som Arizonas Senatskandidat Blake Masters. Han gjorde dette selv om det republikanske partiet ikke trengte mye hjelp i Alaska, men desperat trengte hjelp i Arizona. Så det er ganske klart at McConnell og hans støttespillere var mer opptatt av å beseire maga-bevegelsen enn å beseire demokratene.

Det er forbløffende at disse etablerte republikanerne heller vil leve under tyrannen Barack Obama enn å støtte senatorer som bakker opp og støtter Donald Trump! Hvordan kan du takle den slags splittelse? Slike meningsløse beslutninger er politisk selvmord! Hva er galt med tankegangen deres? De har blitt avhengige av djevelens resonnement.

Republikanerne har splittet sitt eget parti. Hvis hæren din kjemper mot seg selv, hvor mange ganger kommer du til å vinne?

Herr Trump hjalp Ron DeSantis til å bli guvernør i Florida. DeSantis burde virkelig ha uttrykt takknemlighet, men han sa ingenting. Han er en sterk guvernør. Republikanerne er glade for å ha ham på sin side. Men Gud kommer ikke til å redde Amerika gjennom noen andre enn Donald Trump.

Folk trodde at en rød tsunami ville flytte makten til republikanerne. Men de må innse at før de blir kvitt maskinene, vil de aldri vinne mange valg. De er så naive. Så lenge disse maskinene er på plass, vil den radikale venstresiden stjele valg!

Tidligere speaker i Representantenes hus, Newt Gingrich, viste til en rapport som viste at republikanske stemmer på kandidater til Representantenes hus var 5 til 6 millioner flere enn demokratenes, men likevel hadde lite å vise til i form av seire. "Jeg har aldri tatt så feil som i år," sa han. "Det får meg til å utfordre alle modeller jeg kjenner til." Da han dukket opp på Fox News, sa han at noe bare ikke virket riktig, men han stoppet kort for å diskutere muligheten for svindel - jeg er sikker på at Fox News-eier Rupert Murdoch stengte det! "Å ikke få veldig mange seter får deg virkelig til å lure på hva som skjer," sa han. "Jeg vil vite, hvor disse stemmene kom fra?"

Jeg tror at det er en velsignelse for republikanerne at ting går denne veien. Gud lot maskinene kjøre løpet. Han kunne ha endret det. Han kunne ha fått republikanerne til å vinne alt. Kanskje, i stedet for å gi dem store seire, vekker Gud dem opp til det faktum at maskinene er korrupte. En rettssak som dette kan være den eneste måten noen av disse menneskene kan bli rystet til å se virkeligheten: Dette er en krig.

Det pågår en krig om kontrollen over Amerika. I hjertet av den er stemmemaskinene. Bli kvitt maskinene, eller glem alt om å vinne!

Som profeten Jesaja skrev: "Hele hodet er sykt, og hvert hjerte er svakt." Amerikas maktstrukturer er dødssyke, fra topp til bunn. Regjeringsagentene er syke; lovgiverne er syke; dommerne er syke; mediemogulene er syke; tjenestemennene som teller stemmene våre er syke. Hvorfor tok det tjenestemenn i Clark County, Nevada, nesten en uke å telle 50 000 poststemmer når det burde ta mindre enn en dag?

FBI beslagla Mike Lindells telefon etter at han forsøkte å gjøre oppmerksom på uregelmessigheter med stemmemaskinene. Tidligere Trump-rådgiver Peter Navarro ble bokstavelig talt lenket etter at han fremhevet svindel med poststemmer. Tror du Biden-administrasjonen kommer til å la folk se nærmere på hva som skjedde i Arizona, Nevada og andre steder?

Satan har absolutt mye hjelp! Men 2 Kongebok 14 viser at det ikke finnes noen hjelper for Israel. Herr Lindell er så engasjert i å avsløre valgfusk at han nesten mistet selskapet sitt. Du finner ikke mange mennesker som er villige til å gjøre slike ofre. Men han har ingen reell makt. Det er ingen hjelper - ingen reell makt som kommer til hjelp for president Trump og for Amerika.

Det er ingen hjelper der, bortsett fra Gud! Gud ser alt som skjer. Og disse forbryterne kommer til å møte noe de aldri har møtt før.

Gud kommer til å redde Israel - ellers ville Barack Obama utslette Israels navn!

En annen detalj i 2 Kongebok 14 gir oss innsikt i hva som skjer i pausen i Trumps styre, mellom den første perioden hans og hans gjenopprettelse av makten.

‘Kriget’ for å ‘gjenopprette’

2 Kongebok 14:26-27 beskriver den bitre lidelsen i Amerika og hvordan Gud "frelste dem ved Jeroboam, Joas’ sønn". Som sagt ble dette oppfylt, i det minste delvis, i løpet av president Trumps første periode.

Det neste verset begynner et nytt avsnitt, som du kan se i NB 1988-versjonen: "Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om alt det han gjorde, og om alle hans store gjerninger, om de kriger han førte og hvorledes han vant tilbake til Israel den del av Damaskus og Hamat som før hadde tilhørt Juda, det er skrevet i Israels kongers krønike" (vers 28). Dette verset markerer en ny utvikling. Det skjer etter at Gud bruker Jeroboam til å redde Israel.

Dette verset viser at endetidens Jeroboam må føre krig for å gjenvinne presidentskapet sitt. Etter å ha brukt ordet frelse i vers 27, bruker det et annet, enda sterkere ord: kriger. Jeroboam må krige for å gjenopprette noe.

I det gamle Israel regjerte kong Jeroboam II i 41 år, men mange Bibelkronologer mener at de første 12 årene av regjeringstiden hans var en samregjering med faren hans, Joas, da han kriget mot Syria. Ofte er det som skjedde i oldtiden ikke nøyaktig det samme som det som er profetert å skje i endetiden. Likevel er det også en form for krig eller kamp i denne endetiden. Det faktum at verset om krigføring kommer etter verset om å frelse, indikerer at endetidens Jeroboam fører "krig" etter at han allerede har frelst Israel én gang. Det er flere forskjellige måter Gud kunne bruke Jeroboam til å krige på i dag.

Gesenius' leksikon sier at ordet "kriget" betyr "å kjempe, å krige". The Theological Wordbook of the Old Testament sier at krig "forekommer 171 ganger, knyttet til Guds rolle i Israels kriger." Det ville gjelde i dette tilfellet, fordi Gud har gitt Trump i oppdrag å redde Israel. Tenk på hvor forskjellig dette ordet er fra "frelst" i vers 27. Herr Trump trengte ikke å krige for å redde Israel i løpet av den første perioden sin - selv om han måtte kjempe for å avsløre alle falske etterforskninger, anklager og andre forræderske handlinger. Det er forskjellige måter "krig" kan brukes på, men indikasjonen er at det kan kreve betydelig kamp for å gjenvinne embetet. Donald Trump vil måtte kjempe for det. Det trenger ikke å innebære militære aksjoner, men det kan absolutt gjøre det.

Vers 28 av 2 Kongebok 14 indikerer sterkt at herr Trump gjenvinner presidentskapet sitt ved en slags krigføring - dette indikerer sterkt mer enn bare å stemme! Det virker sikkert for meg at dette vil skje før neste presidentvalg i 2024 - med mindre det ville være en slags krigføring og stemmegivning kombinert. Men 2 Kongebok 14:28 antyder ikke engang et valg.

Det kommer til å bli en slags krig for å gjenopprette noe. For å komme tilbake til makten må herr Trump gå til krig! Det er veldig få som kriger sammen med ham i dag. Men jeg bryr meg ikke om hvor mye fiendene hans hater ham - profeti sier at Trump vil komme tilbake. Vi har sagt det helt fra begynnelsen av valget i 2020. Hvis Gud sier at president Trump kommer til å "gjenopprette" noe, så vil det bli gjenopprettet. Amos 7 viser også at krigen vil lykkes. Og hva kunne han gjenopprette, om ikke det stjålne valget?

Alt dette må skje på grunn av et mirakel fra Gud! Og det burde være åpenbart for alle når det skjer, hvis de er ærlige.

15. november 2022 kunngjorde Trump sitt kandidatur til presidentvalget i 2024. I talen sin sa han: "Sammen skal vi ta opp kampen mot de mest korrupte kreftene og de mest inngrodde interessene man kan tenke seg. ... Landet vårt ødelegges foran øynene på dere. ... Washington-etablissementet ønsker å bringe oss til taushet, men vi vil ikke la dem gjøre det. ... Vi vil bli angrepet. Vi vil bli baktalt. Vi vil bli forfulgt .... Men vi vil ikke la oss skremme. Vi vil holde ut. Vi vil stå rakrygget i stormen. Vi vil marsjere fremover i strømmen, og vi vil vinne til slutt. Landet vårt vil vinne."

Etter alle de forferdelige angrepene på denne mannen de siste seks årene, er det bemerkelsesverdig at han har utholdenhet og besluttsomhet og kjemper for å fortsette å sloss for dette landet. Han er en mann som er klar for krig.

Du må følge med på Jeroboam. Han kommer til å krige seg tilbake.

‘Kongerikets domstol’

En detalj i Amos' profeti kan gi en pekepinn på hvordan Donald Trump vil gjenvinne presidentskapet.

Når Amasja i Amos 7:13 sier "det er en kongelig helligdom", betyr ordet "kongelig" rike. I margen i King James-versjonen står det "kongedømmets hus". Wycliffe oversetter det med "rikets hus". Dette er nasjonens hus. Det er ikke noe som følger Jeroboam, men det favoriserer ham. Det hjelper ham på en eller annen måte. Hva refererer dette til profetisk?

Jeg tror dette refererer til De forente staters høyesterett.

Denne domstolen ble utformet for å vokte landets øverste lov, grunnloven. På mange måter er Høyesterett over hele nasjonen. Selv presidenten er underlagt den - som er nøyaktig den typen enhet som "rikets hus" refererer til.

Jeg tror denne profetiske beretningen i Amos 7 innebærer at det er en konservativ fordel i Høyesterett, en som favoriserer Jeroboam. I løpet av presidentskapet sitt valgte Donald Trump tre dommere: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett. Det gjorde rettens orientering mer konservativ. Dette kan bidra til å oppfylle denne profetien.

Dommer Kavanaughs godkjennelsesprosess i 2018 var en katastrofal oppvisning av lovløshet og uorden i Amerika. Venstreorienterte prøvde å overbevise offentligheten om at Kavanaugh var et seksuelt rovdyr. Demokratene viste seg villige til å krype i rennesteinen for å hindre de konservative i å få flertall i Høyesterett. Sinte borgere konfronterte offentlige tjenestemenn personlig og skrek dem i ansiktet. Det var sannsynligvis det styggeste og pinligste opptrinnet i moderne amerikansk politikk. Det demonstrerte kvelertaket djevelen har fått over den radikale venstresiden. Men til tross for tumultene ble Kavanaugh faktisk godkjent. Radikale ønsker å kontrollere domstolene, spesielt Høyesterett, og Gud forstyrret disse planene. Han har Sin egen plan.

Lignende bitende angrep ble rettet mot Justice Barrett under hennes godkjennelsesprosess i oktober 2020. Demokratene hylte at det var ulovlig for president Trump å nominere henne, og republikanske senatorer å godkjenne henne, så nær slutten av Trumps presidentperiode. Likevel inntok også hun sin plass i retten.

Etter presidentvalget i 2020 kom flere saker inn for Høyesterett som kunne ha bidratt til å oppheve svindelen som hadde blitt begått, men i alle tilfeller nektet retten å behandle dem. Dette demonstrerte dommernes mangel på mot og understreket det faktum at det ikke finnes "noen hjelper for Israel" (2 Kongebok 14:26).

Vi kan imidlertid ikke overse uttalelsen i profetien i Amos 7 om rollen til "en kongelig helligdom". Slik dette er skrevet, snakker denne personen, Amasja, på vegne av kong Jeroboam, som har støtte fra "et rikstempel" - sannsynligvis en referanse til støtten Donald Trump nyter fra mange evangeliske og andre religiøse mennesker - og "kongerikets domstol" - Høyesterett. Denne referansen antyder sterkt for meg at domstolen vil spille en avgjørende rolle for å bringe Trump tilbake til presidentskapet.

Noen må ta en sak mot stemmemaskinene til Høyesterett. Amos 7:13 indikerer at det er den domstolen som vil ta avgjørelsen. Da kan Gud få herr Trump inn i embetet. Det vil sikkert skje snart.

I talen der han kunngjorde sitt kandidatur for 2024, kalte Trump denne perioden utenfor embetet for en "pause". "En av de viktige faktorene i pausen er at vi ser hvor dårlig de har gjort det, så vi vil kunne gjøre det ordentlig, og det vil bli mye lettere," sa han. "Alle vil være enige med oss fordi alle ser hvilken dårlig jobb som er gjort i løpet av denne toårsperioden." Igjen tror jeg det er en pause i hendelsene mellom Amos 7:8 og 9 - etter valgkuppet, men før Trump kommer tilbake til makten.

Ja, onde krefter arbeider for å utslette Israels navn. Satan vil fortsette å presse denne destruktive agendaen inntil Gud stopper ham - og til slutt stenger ham inne i avgrunnen!

Å hjelpe Juda

2. Kongebok 14:28 sier at Jeroboam gjenerobret Damaskus og Hamat. Soncino-kommentaren sier at Damaskus en gang ble styrt av kong David, og at kongen av Hamat hyllet David og ble en del av hans sønn Salomos rike (2 Sam 8:9-10; 1 Kong 8:65). Så indikasjonen er at Jeroboam gjenvunnet noe for å hjelpe Juda.

Slik oversetter New International Version 2 Kongebok 14:28: "Når det gjelder de andre hendelsene i Jeroboams regjeringstid, alt han gjorde, og hans militære prestasjoner, inkludert hvordan han gjenerobret for Israel både Damaskus og Hamat, som hadde tilhørt Juda, er de ikke skrevet i boken om Israels kongers annaler?" Ferrar Fenton-oversettelsen lyder: "For de andre sakene til Jerabam, og alt det han gjorde, hvordan han kriget, og hvordan han gjenerobret Damaskus og Khamat av Juda til Israel, de er nedtegnet i historien om hendelsene i Israels kongers dager."

Da Barack Obama var president, var han fryktelig ubarmhjertig mot den jødiske nasjonen Israel. Men i president Trumps første periode reddet han den jødiske nasjonen Israel (det bibelske Juda) fra mye av Obamas tyranni. Han støttet Israel på mange måter, blant annet ved å skrote Iran-avtalen, flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem og hjelpe Israel med å undertegne "Abraham-avtalene" med arabiske land i regionen. Spaltisten Lee Smith beskrev alliansen mellom Israel og Gulfstatene som "et hinder for drømmen om et gjenreist, atomvåpenbevæpnet Iran støttet av USA , som var Obamas viktigste utenrikspolitiske mål - og en fornærmelse mot fredsprosessorer som er overbevist om sin egen uendelige betydning". Biden-administrasjonen tar tilsynelatende sikte på å senke avtalene ved å straffe Israel og dets fredspartnere for å komme for nær, og returnere palestinerne til sentrum - for å berede grunnen for å gå inn i Iran-avtalen igjen" (Tablet, 21. mars 2021).

Legg merke til det: "Obamas viktigste utenrikspolitiske mål" var å alliere USA med Iran - Israels fiende, USAs fiende og verdens største terroristsponsor! For Amerika å støtte Iran gir ingen mening, med mindre du innser at Amerikas leder prøver å utslette Israels navn. Og nå er den politikken tilbake! Biden styrker Iran slik at landet snart kan skaffe seg atomvåpen.

Fra tidspunktet for Joe Bidens innsettelse spådde jeg at vi ville få flere palestinske terrorangrep på grunn av lederskiftet. Det er akkurat det som begynte å skje. Alle burde være i stand til å skjønne hvorfor!

Gud er vred over dette. Hvis dette fortsetter, vil det ende veldig ille! Du ser hvor viktig det er at noen "gjenoppretter" noe.

Her er det også en forbindelse til Guds gjerning. Jesaja 40:9 viser at Guds Kirke i denne endetiden har et budskap som må overbringes til "Judas byer": "Se din Gud!" Mye av dette budskapet dreier seg om de arkeologiske funnene våre, ledet av avdøde Dr. Eilat Mazar. Vi har støttet arkeologiprosjekter i Jerusalem de siste 50 årene, og vi hadde til og med det privilegium å bidra til å avdekke kong Davids palass! Nå er Guds Kirke i besittelse av Davids nye trone (be om et gratis eksemplar av min bok Davids nye trone). Dette arbeidet har et livsviktig budskap som jødene trenger å høre som et vitnesbyrd i denne endetiden!

Satan vet dette. Han og hans Antiokus arbeider hardt for å utslette budskapet vårt, som er det ultimate uttrykket for "Israels navn."

Det ser ut til at herr Trump kanskje må gjenopprette noe av Judas frihet for at Guds Kirke i det hele tatt skal kunne levere Guds budskap til Judas byer.

En endring i Antiokus

Slutten på Jeroboams liv og regjeringstid er nedtegnet i 2. Kongebok 14:29: "Og Jeroboam sov hos sine fedre, hos Israels konger, og hans sønn Sakarja regjerte i hans sted." Også dette indikerer en restaurering av presidentskapet for Donald Trump. Han vil gjenvinne makten, men ikke for en lang tid. Det er da resten av Amos 7 vil bli oppfylt.

Legg merke til noe annet som antydes i dette kapittelet.

Gud gir sin profet i oppdrag å komme med en svært tøff advarsel: "Og Isaks høyder skal legges øde, og Israels helligdommer skal legges øde, og jeg vil reise meg mot Jeroboams hus med sverd" (Amos 7:9). Dette budskapet vil fremprovosere en konfrontasjon: "Da sendte Amasja, presten i Betel, bud til Jeroboam, Israels konge, og sa ..." (vers 10).

Dette verset introduserer en religiøs leder ved navn Amasja. Hvem er dette? Det er faktisk en annen Antiokus - han som infiltrerte Guds egen kirke! 

Hva skjedde med den politiske Antiokus? Det er et klart skifte her som tyder på en stor endring i Amerika. Vi går inn i en annen æra. De tidligere versene profeterte om Antiokus i nasjonen, som kjemper for å ødelegge Jeroboam, så har vi plutselig en annen Antiokus som kjemper for å prøve å hjelpe Jeroboam til å overleve. Dermed ser vi at Satan forlater en av sine Antiokus-typer og hopper til en annen!

Fra og med Amos 7:7 ser vi ingen antydning til den politiske Antiokus (Barack Obama). Vil Gud fjerne ham når Jeroboam "kriger"? Vil det være slutten på den politiske Antiokus' reelle makt? Gud sier ikke definitivt, men jeg tror Amos 7 indikerer det sterkt. Det vil helt sikkert bli noen store endringer.

Guds Kirke kjempet mot en åndelig Antiokus som tok makten og brukte den til nesten å utslette kirken. Nå har vi kjempet mot den politiske Antiokus når han angriper Amerika. Så plutselig må vi kjempe mot den åndelige Antiokos i Guds Kirke igjen, og denne gangen har han en slags forbindelse til den gjenopprettede Jeroboam.

Hva sier denne åndelige Antiokus? "Amos har konspirert mot deg midt i Israels hus; landet er ikke i stand til å bære alle hans ord" (vers 10). For en uttalelse! Budskapet fra Guds trofaste folk, som du leser en del av akkurat nå, vil nå et punkt der folket ikke kan bære det og vil ha det stoppet!

Midt i alle disse forferdelige hendelsene er det en kirke med et mektig budskap som avslører alt, og på en slik måte at folket ikke kan bære det!

I vers 11 sier Amasja: "For slik sier Amos: Jeroboam skal dø for sverd [det er ikke sant; Amos sa at Gud ville reise seg mot Jeroboams hus med sverd], og Israel skal føres bort i fangenskap fra sitt eget land." Andre profetier viser at det vil bli en voldsom handelskrig som vil fortsette å øke til en tredjedel av vårt folk er døde eller sulter; deretter vil det komme et atomangrep, som vil drepe ytterligere en tredjedel. Etter at to tredjedeler av folket er døde, vil den siste tredjedelen bli ført bort i fangenskap. Disse sannhetene er vanskelige for folk å bære! Men vi har profetert om dette i over 75 år. Nå er vi svært nær oppfyllelsen.

Profetiene viser at Satan, etter å ha angrepet det åndelige Israel (kirken) med en Antiokus, deretter det fysiske Israel (spesielt Amerika) med en politisk Antiokus, vil bruke en tredje Antiokus, en diktator over et mektig fremmed imperium, til å krige mot og drepe millioner, spesielt innenfor det åndelige Israel og det fysiske Israel. Denne mannen reiser seg akkurat nå i Europa. Sammen med den katolske kirken vil han bidra til å gjenopplive Det hellige romerske riket. Som det har gjort gjentatte ganger gjennom historien, vil dette imperiet drepe og drepe, spesielt amerikanere og andre etterkommere av Israel - og spesielt lunkne mennesker i Guds Kirke som har vendt seg bort fra Ham. De vil drepe Guds folk og tro at de gjør Guds verk! (Se Johannes 16:2.)

Amasjas budskap fortsetter: "Og Amasja sa til Amos: Du seer, gå, flykt bort til Judas land, og spis brød der og profeter der: Men profeter ikke mer i Betel, for det er kongens kapell, og det er kongens forgård" (Amos 7:12-13). Her er en konge med et kapell og et hoff. Han har ansvaret, med kongelig autoritet! Alt ser ut til å gå bra for ham. Gud kommer til å gi ham makt til å frelse Israel inntil dette advarselsbudskapet er ferdig.

Men med denne makten vil denne mannen faktisk autorisere forvisningen av Guds folk - et endetidens Amos-verk - fra landet og sende dem i eksil til Israel, den jødiske nasjonen i Midtøsten!

Dette stemmer overens med andre profetier om at Guds folk vil bli sendt til et trygt sted, beskyttet av Gud i tiden med "stor trengsel" (Matteus 24:21) som ødelegger Amerika og Storbritannia. Dette vil være en utfordrende tid for Guds folk, men vi vet at sluttresultatet også er profetert, og vi er begeistret. Hvem ville ikke ønske å leve på den tiden da disse onde regjeringene av mennesker endelig faller og Jesus Kristus kommer tilbake, som Han lovet, for å overta styringen av hele menneskeheten? For en tid å være i live!

Akkurat nå er det store spørsmålet om oppfylt profeti hvordan Donald Trump vil gjenvinne makten. Amerika befinner seg i et Antiokus-regime som raskt driver nasjonen mot radikalisme, sosialisme, umoralitet, klassedeling, borgerkrig og direkte ødeleggelse. I 2 Kongebok 14:26 er Amerikas lidelse veldig bitter, og nasjonen har ingen hjelper!

Men Guds profetier er sikre. Og Jeroboams sammenstøt med Guds Kirke i Amos 7 er tydelig. Dette har ikke skjedd ennå; derfor må president Trump gjenvinne embetet på en eller annen måte. Den største indikatoren i Bibelen på at dette vil skje er endetidsprofetien i Amos 7. Vi er nå i tidsrammen for dette profetiske kapittelet.

En tid som haster ekstremt

Akkurat nå er det stort fokus på om Donald Trump vil komme tilbake til embetet. Profetiene viser at han vil gjøre det. Det store spørsmålet er hva som vil skje etter at Trump kommer tilbake til makten. Han vil stoppe utslettelsen av Israels navn. Men denne nasjonen er veldig langt fra Gud! Og Jeroboam og alle andre trenger en kraftig advarsel og et kall til omvendelse.

Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette vil utfolde seg. Men fortsett å følge med Donald Trump, for han er ikke ferdig. Det er ikke nok å bare erkjenne de venstreradikales ondskap. Du bør heller ikke sette din lit til Donald Trump, vår tids Jeroboam. Du må ha tro på, og omvende deg til, den Gud som brukte Trump, og er i ferd med å bruke ham igjen - ellers vil forbannelsen over Amerika fortsette.

Se når disse dramatiske profetiene utfolder seg. Se Guds hånd i disse hendelsene. Og la det motivere deg til å søke Ham og la Han styre livet ditt! Gud sier at Han vil bære over med deres synder en siste gang! Folk vil enten motta dette budskapet nå og omvende seg, eller så vil Gud kaste dem ut i Den store trengselen.

Amos "advarte folket om at det største øyeblikket i deres suksess bare var opptakten til deres undergang" (Soncino-kommentar). Dette er hva vi ser på når Donald Trump gjenopptar presidentskapet. Det vil faktisk være et forspill til Amerikas undergang!

President Trumps tilbakekomst vil "redde Amerika" kortvarig. Men han må høre Guds budskap og innse at Gud reddet Amerika gjennom ham - og at han og denne nasjonen må omvende seg, tro og adlyde. Hvis det amerikanske folket ikke omvender seg og vender tilbake til Gud i løpet av Trumps andre periode, da vil Gud la Amerika bli "øde" og "bli ødelagt".

Selv sitt eget hus vil Gud ødelegge med sverdet! Forholdene i Amerika kan bli bedre for en kort stund. Men den endelige enden er ødeleggelse. Folket vårt kommer til å møte Guds vrede inntil de omvender seg!

Amos 7:7-17 viser at tiden vår er svært begrenset. Hva kommer til å skje i de kommende månedene?

Dette er en av de sterkeste og mest presserende advarslene i Bibelen!

Det er det Guds Kirke er her for å gi, så høyt og tydelig som vi kan. Hvis det amerikanske folket ikke gir akt på Guds advarsel, vil de lide konsekvensene. Men den gode nyheten er at denne kommende massevolden ikke bare er Guds vrede - den er også Hans irettesettelse. Denne alvorlige irettesettelsen er det som må til for at Gud skal nå mennesker, og gjøre dem ydmyke, som en forberedelse til Jesu Kristi gjenkomst og opprettelsen av Hans Rike på jorden!

Profetier av Jesus Kristus og andre i Bibelen sier tydelig at selv de som dør uten å ha kjent den ene sanne Gud, senere vil gjenoppstå for å lære konsekvensene av synd, omvende seg og endelig kjenne sin Gud.

"Da tok Amos til orde og svarte Amasja: Jeg er ikke noen profet, heller ikke disippel av noen profet. Jeg er bare en gjeter, og jeg dyrker morbærfiken" (vers 14). Amos hadde ingen formell seminar- eller høyskoleutdannelse. Gud ga ham ganske enkelt en jobb. Selv uten "anbefalelsesbrev" ble denne mannen brukt av Gud.

Her er hva han sa til Amasja: "Så hør nå Herrens ord! Du sier: Du skal ikke profetere mot Israel og ikke tale mot Isaks hus. Derfor sier Herren: Din hustru skal drive hor i byen, dine sønner og døtre skal falle for sverdet, din jord skal deles med målesnor, du selv skal dø i et urent land, og Israel skal bli bortført fra sitt land" (versene 16-17). Amos hadde et helt annet syn enn Amasja: Han visste at dette var et budskap fra Gud! Og denne Amasja, som også er den religiøse Antiokus, er en mann som de i Guds Kirke har møtt før. Vi vet hvem han er, akkurat som vi vet at Barack Obama er den politiske Antiokus.

"Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord" (Amos 8:11). Hvordan vil denne hungeren for ordet komme? Guds Kirke vil bli tvunget til å dra. Ingen vil være her for å levere budskapet lenger. Når denne trofaste rest av Guds folk forlater landet og blir ført til et trygt sted, vil Guds budskap opphøre, bortsett fra det vi gjør derfra. Israels nasjoner har hatt over 75 år til å gi akt på dette budskapet, men snart vil de ikke engang være i stand til å finne det.

Vers 14 snakker om mennesker som "skal falle og ikke reise seg mer". Dette snakker om Guds folk - de som vendte seg fra Gud og nekter å omvende seg - som vil miste sine evige liv.

Det store flertallet av kristne er ikke sanne kristne. Det er derfor kristendommen i dag er så selvmotsigende, splittet og svak. Det er ikke bibelsk kristendom i det hele tatt! Det er en del av Guds advarsel til Amerika og dets (rettmessige) leder: Mer enn 99 prosent av de kristne er forført!

Men noen få har kjent Gud. Noen av dem vil sikkert lese denne boken. Det fysiske og åndelige livet deres står på spill.

Husk dette budskapet

"På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager" (Amos 9:11). Dette er en profeti om Guds endetidskirke, bygget av Herbert W. Armstrong, ødelagt av en Antiokus etter hans død, og deretter reist opp igjen av en trofast rest. Historien om hvordan Gud "reiste opp sine ruiner" er fortalt i den gratis boken vår Raising the Ruins.

Det er dette arbeidet som Gud setter midt i disse endetidsbegivenhetene som utgjør et klimaks - "blant mitt folk Israel" (Amos 7:8). Folket Hans må være i sentrum og fortelle verden hva som skjer, og hva det hele betyr. Denne boken er en viktig del av dette.

Vi har begrenset tid til å fullføre dette arbeidet. Gud viser oss at vi nærmer oss enden med stormskritt. Når Gud har båret over med Israels synder for siste gang, vil Han føre Sin trofaste rest til et trygt sted. Hvis noen kommer til å bli med dem til dette stedet for beskyttelse, er dette deres siste sjanse - ellers vil de møte den samme skjebnen som Jeroboams hus!

Se på konteksten for Amos 7. "De ord som Amos, en av hyrdene fra Tekoa, mottok i sine syner om Israel .... Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem ..." (Amos 1:1-2). Hvem kommer til å være den stemmen? Hvilke mennesker vil ytre Guds røst fra det åndelige Jerusalem? Gud har gitt oss dette budskapet - vi må forkynne det!

Denne nasjonen og verden må advares! Vers 2 konkluderer: "Hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmels topp skal tørke bort." Anchor-Bibelen sier at emnet her er et kosmisk holocaust - et kjernefysisk holocaust! Gud er i ferd med å sende kjernefysisk ild (se også versene 4, 7, 10, 12, 14; 2:2, 5).

Splittelsen i Amerika er et tegn på og en utløser for forferdelige tider som rammer amerikanere og mennesker fra alle nasjoner. Det drastiske opprøret vårt mot Gud fører til en drastisk straff. Gud lar oss se resultatene av å tilbe vår egen vilje og, bevisst eller ubevisst, følge Satan. Vårt eneste håp ligger ikke i et politisk parti eller en mann - til og med Jeroboam - men i Gud. Og for å virkelig ha håp i Gud, må du ikke bare tro på Ham, men også omvende deg til Ham, underordne deg til Han og adlyde Hans lov.

Det er lærdommen av historien, lærdommen av den bitre lidelsen til nasjon vår, og lærdommen av disse mektige, sjokkerende, sikre bibelske profetiene.

Når forholdene i verden forverres og du ser disse dystre profetiene gå i oppfyllelse, husk dette budskapet. Selv i et flammende budskap som Amos' finnes det gode nyheter: Denne verden som løper mot sin undergang er et profetisk tegn, ikke bare på håpløsheten i selve menneskenaturen, men også på ankomsten av en ny verden!

Ja, det er dystre profetier fremover, men de fører alle til Jesu Kristi gjenkomst! Profetien i Daniel 8 kulminerer i vers 25: "Ja, mot fyrstenes fyrste [Kristus selv] skal han [den europeiske Antiokus] sette seg opp, men uten menneskehånd skal han bli knust." Kristus vil knuse alt dette onde og etablere Guds styre på jorden! Åpenbaringen 12:9 og vers 12 sier at Satan har blitt kastet ned og han er full av vrede fordi han vet at hans tid er kort. Det betyr at djevelen vet at Jesus Kristus er i ferd med å komme tilbake for å detronisere ham og gi menneskene den fred, glede og lykke de burde ha. Så oppmuntrende!

Hvis du erkjenner syndene dine og vender deg til Gud, vil Han lede deg til omvendelse, tilgi deg, korrigere og veilede deg, beskytte deg åndelig og til og med beskytte deg fysisk fra den forestående, katastrofale trengselen (vers 14). Du vil da hjelpe Jesus Kristus med å gjenopprette Guds regjering på jorden for å gjøre slutt på alt dette opprøret og forførelsen, og gjøre slutt på all lidelse og død.

Tenk på den vidunderlige konklusjonen Gud gir oss i Amos 9:13-15: "Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindruer, skal nå igjen den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud."

Denne verden kjenner ikke Gud - men de er i ferd med å bli kjent med ham. De vil endelig få sin sjanse til å komme ut av forførelsen, omvende seg og vokse åndelig til de oppnår det utrolige Gudgitte potensialet sitt. Gud vil vekke opp fra de døde de som allerede er døde og som vil dø når disse forferdelige profetiene går i oppfyllelse; de vil leve igjen - under Guds regjering.

Til syvende og sist er selv de dårlige nyhetene gode nyheter. Gud forbereder veien for at Israel og deretter hele verden skal lære Ham å kjenne! Snart vil alle bli opplært i Guds veier og velsignet for sin lydighet.

De fleste mennesker vil aldri støte på Guds budskap før Jesu Kristi gjenkomst eller før den fremtidige oppstandelsen senere.

Du har Guds budskap i hendene dine akkurat nå.

I dag er din dag. I dag er tiden inne for deg til å omvende deg og adlyde Gud. Du har en enestående mulighet til å gi deg selv til Gud, til å gi til arbeidet Hans, og til å gi til denne verden. Å ta denne historiske avgjørelsen vil påvirke hele livet ditt, og så mange flere, nå og i all evighet.

Gi Gud svar. Omvend deg til Gud. Han vil bruke livet ditt til å hjelpe til med å løfte Amerika og hele verden ut av krisen.

Fortsettes ...