Motta vårt gratis nyhetsbrev på e-post

Den usynlige angriperen

ISTOCK.COM/CACTUSOUP, MELISSA BARREIRO/TROMPETEN

Den usynlige angriperen

Amerika under angrep (Introduksjon)

Det følgende er introduksjonen til Gerald Flurrys nye bok: Amerika under angrep. Dette er en betydelig utvidet versjon av heftet hans fra 2013, med den samme tittelen. Den nye boka er ennå ikke tilgjengelig på norsk, men vil bli gitt ut som føljetong på Trompeten.co.

Over hele kloden stiller folk seg det samme spørsmålet: Hva har skjedd med De forente stater?

I løpet av bare noe få år har den rikeste, mektigste, mest innflytelsesrike enkeltnasjonen i menneskets historie blitt farlig radikalisert, splittet og svak. Den har falt raskt i politisk dysfunksjon, sosial splittelse, økonomisk elendighet, juridisk og lovgivende kompromiss, og katastrofalt moralsk sammenbrudd. Nasjonen som Abraham Lincoln kalte: «jordas siste beste håp» er, som han advarte om, i ferd med å «dø ved selvmord».

Hvorfor? Hvorfor ødelegger denne nasjonen som har alle historiske, geografiske, kulturelle, økonomiske og militære fordeler, seg selv?

Denne boka, i motsetning til alle andre, vil avsløre hovedårsaken. Den er fullstendig usynlig for folk flest i Amerika og rundt om i verden.

Denne nasjonen begår selvmord i hendene på visse mektige mennesker i regjering og i samfunnet. De saboterer aktivt og overlagt denne spesielle nasjonen fra innsiden. Disse radikale elitene har raskt og fundamentalt transformert amerikansk politikk, styresett, diplomati, politiarbeid, moral, rase, kjønn, tradisjon og kultur.

Dette er det som gjør Amerikas sammenbrudd så sjokkerende, så historisk og uutholdelig: Nasjonen blir angrepet innenfra av dens egne ledere.

Tb No

Hvordan kan du forklare dette? De er nødvendig at du forstår dette. Etter hvert som Amerika faller, fyller skremmende nye krefter tomrommet. Denne verden blir bytte for autokratiske stater som Russland, Kina og Iran. Amerikas selv-ødeleggelse har allerede destabilisert verden, økt farene for alle folk – og det er sikkert at denne trenden vil bli langt verre.

Denne boka vil vise deg den virkelige årsaken til denne krisen.

Bibelen profeterte faktisk det som nå skjer i Amerika. Den beskriver det som «bitter nød.» Denne boka avslører årsaken til denne nøden. Det er den eneste boka som gjør dette.

Bibelen profeterte også at Gud vil redde Amerika ut av denne nøden, på en bestemt måte, gjennom en bestemt mann. Denne boka gir deg avanserte nyheter om hvordan Gud snart vil lindre denne bitterheten, og gi Amerika dets siste sjanse til å overleve.

Å forstå disse sannhetene gir et uvurderlig perspektiv midt under stormene som ødelegger Amerika. Når du ser årsaken, da kan du skjelne de virkelige løsningene – og du kan ha ekte håp for Amerikas fremtid.

Amerikas ‘dånende’ presse

Det er vanskelig å forstå denne åndelige dimensjonen. Vi kan ikke se den med øynene, men vi kan så visst se effekten av den.

La meg gi deg et forbløffende eksempel som skjedde i 2013. Jeg skrev om det i et hefte som jeg publiserte det året, som også hadde tittelen Amerika under angrep. Det heftet var på kun 36 sider, men det avdekket levende den usynlige årsaken til Amerikas kriser. Begivenheter har senere bevist at dette heftet er sant, og som er grunnen til at jeg tror at det måtte utvides betydelig, til den boka du leser nå.

I boka Panikk 2012: Den enestående og skremmende innside-historien om Barack Obamas siste kampanje, beskrev dens forfatter Michael Hastings den fengslende virkningen Barack Obama hadde på journalistene som dekket han, under den andre presidentkampanjen hans. Hastings fortalte msnbcs Martin Bashir: «»Men det er nærværet til Obama, til og med på pressefolk – også på folk som følger ham hver dag. Når de er nære ham, mister de noen ganger forstanden. De begynner å oppføre seg på måter som er infantile, og amatøraktig, og de dåner» (min vektlegging gjennom hele boka).

Hva handler dette om? Reportere som dåner og oppfører seg som nervøse tenåringer rundt en politiker, er ikke normalt. Jeg har aldri sett noe lignende i amerikansk politikk!

Dette er en fellende anklage mot våre medier. Disse journalistene har et kritisk ansvar for å finne ut sannheten og informere publikum. Med herr Obama ga de i stedet rutinemessig innsmigrende dekning. Massemediene var praktisk talt forhekset. Til denne dag, er det fortsatt mange journalister som aksepterer og fremmer det denne mannen sier, selv når det er beviselig falsk.

Hastings innrømte at han selv ble innblandet i denne oppførselen. Han beskrev en mulighet han hadde til å intervjue Obama. «Stilte jeg de harde spørsmålene? Nei, det gjorde jeg ikke» innrømmet han med et smil. I stedet stilte han «myke» spørsmål. Bashir spurte om han dånte når han var rundt Obama. «Jeg gjør,» lo Hastings. «Jeg er helt – jovisst mann!»

Denne journalisten syntes at dette var morsomt. Var det virkelig morsomt? Journalister som oppfører seg på denne måten mot en politiker som Obama, er en kolossal katastrofe!

Tenk grundig over denne avsløringen fra Hastings (som døde noen få måneder senere). Det er et anselig bevis på kjerneproblemet som hjemsøker Amerika – et problem som siden har blitt betydelig verre. Fordi media dånte over president Obama, ble han aldri holdt ansvarlig. Han var i stand til å samle en enorm makt til å gjøre nesten hva han enn ville gjøre. Media var simpelthen uvillig til å utfordre han.

Disse journalistene gjorde ikke engang jobben sin under Obamas første presidentkampanje i 2008. Denne kampen om nasjonens mektigste stilling kom på et avgjørende tidspunkt i historien vår, likevel var mange av Obamas farlige trosretninger ukjent for publikum før de stemte på ham. Hvorfor? Dager før valget innrømmet fremtredende nyhetsfolk som Tom Brokaw og Charlie Rose, at pressen aldri sjekket Barack Obama kritisk. De klarte ikke å foreta en streng evaluering av denne mannen. De ga ham et pass og ignorerte fullstendig de foruroligende bevisene på de radikale røttene hans – bevis som vi vil vise deg i denne boka.

På valgnatten i 2008 sa msnbcs Chris Matthews: «Den følelsen folk flest får når de hører Barack Obama snakker … jeg følte den spenningen krøp oppover beina mine.» Hva skjer når pressen blir så trollbundet? Hva kunne være farligere enn det? En republikk kan ikke overleve uten et fritt og oppriktig media!

På grunn av at pressen dånte, fordi de unnlot å stille vanskelige spørsmål, fordi de gjorde en helt ut av Barack Obama, tok denne mannen det høyeste embetet i landet – to ganger.

Det du trenger å se er at det er en farlig ånd som var i virksomhet her. Det er en mektig, åndelig kraft bak en slik uforklarlig oppførsel. Og i årene siden, har den vokst mye sterkere.

‘Denne verdens gud’

Med økende ondskap i verden vår, har jeg sett at stadig flere kommentatorer snakker om det faktumet at det er en åndelig dimensjon i menneskelivet. Noen har åpent anerkjent Guds eksistens. Noen har til og med sagt at amerikansk politikk blir påvirket av djevelen. De er sannsynligvis ikke klar over hvor rett de har.

Folk flest vil spotte det jeg er i ferd med å skrive, men det er helt sant. Du kan bevise det fra Bibelen din.

2 Korinterne 4:4 kaller djevelen Satan for «denne verdens gud.» Hva betyr det? Å si at han er denne verdens gud betyr at han regjerer – og folk i denne verden tilber ham! Det betyr at denne onde ånden har en skremmende makt – en makt vi knapt kan forestille oss. Dette høres kanskje ekstremt ut, men i disse ekstreme og forvirrende tider, er det ikke i det minste berettiget å overveie det? Det står mye på spill for Amerika, og for deg personlig.

Denne bibelske sannheten forklarer utbredelsen av ondskapen rundt oss. Dette er en avgjørende sannhet, og du trenger å bevise den for deg selv. (Boka vår Tidenes mysterium, av avdøde pedagog og teolog Herbert W. Armstrong, forklarer det med grundig bevis fra Skriften. Vi sender deg gjerne et gratis eksemplar).

Et av Bibelens mest bemerkelsesverdige skriftsteder for å vise oss omfanget av djevelens makt er i Åpenbaringsboken. Åpenbaringen 12 beskriver en krig i himmelen der mektige englevesener kjempet mot djevelen og demonene hans, hvorav det er millioner. Her er utfallet av den åndelige krigen: «Og dragen [Satan] stred, og dens engler [falne engler – demonene]. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham» (versene 7-9).

Legg merke til at vers 9 sier at Satan forfører hele verden – alle! Forførelsen hans påvirker denne verdens utdannelse, dens religion, dens politikk, dens vitenskap – alt. Det sier Bibelen din.

Efeserne 2:2 kaller Satan «høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» Djevelen hisser opp folks følelser, stemninger og holdninger. Når folk får negative følelser eller holdninger, arbeider han enda mer med disse personene. Han har makt til å påvirke disse negative følelsene; han har forført hele verden ved hjelp av dem! Folk forstår ikke Guds Ord – de mangler åndelig dybde – så de simpelthen følger etter følelsesmessig, og Satan forfører dem.

Åpenbaringen 12:9 er også en endetids-profeti. Åpenbaringsboken setter all profeti inn i en tidssekvens. Det betyr at du kan vite når profetien blir oppfylt. Hvis du ikke forstår Åpenbaringsboken, kan du ikke forstå Bibelprofeti.

Dette verset forteller oss at Satan og de falne englene – millioner av demoner – ble drevet ut av himmelen og kastet ned på jorda og er nå begrenset til å være her! Aldri før har denne verden vært så infisert med demoner. Se deg omkring: Det onde som vokser i alle retninger har en kilde, og denne profetien eksponerer den.

Hvorfor Satan angriper Amerika

Vi lever nå i denne korte perioden når Satan er full av sin verste vrede noensinne. Åpenbaringen 12:12 viser at han er rasende, fordi han vet at hans tid for å herske over denne jorda, er nesten over. Dette er elendige nyheter på kort sikt, men et tegn på fantastiske nyheter på lang sikt!

Denne boka fokuserer på hvordan Satan angriper Amerika. Den åpenbarer hvordan han bruker mennesker – spesielt et – for å gjøre det.

Hvorfor setter djevelen i verk en slik dedikert offensive mot denne ene nasjonen? Svaret avslører noe dypt, til og med inspirerende.

Amerika har vært verdens mektigste land i det meste av det siste århundret. Det tok over ledelsen fra Storbritannia, som var det største imperiet i historien, i århundret før det. Disse to maktene har hatt en helt unik plass i historien, innehatt uforlignelig velstand og innflytelse og brukt den på en måte som gagnet utallige milliarder mennesker.

Folkene våre har en tendens til å ta æren for denne spektakulære suksessen. Men sannheten er at Gud ga oss disse usammenlignbare velsignelsene.

Vet du hvorfor? Det var ikke på grunn av vår rettferdighet eller verdighet til å motta dem. Tro det eller ikke, Gud skjenket disse velsignelsene for å oppfylle løftene som Han hadde gitt for årtusener siden – løfter som er nedskrevet i Bibelen.

Ja, historien om disse nasjonene kan spores direkte tilbake til sidene i Bibelen! Dette er også en sannhet som du kan bevise.

Her er en annen sannhet som du kan bevise: De fleste profetiene i Bibelen er beregnet for endetiden. Profeten Daniel for eksempel, forsto ikke engang det som han skrev ned. Han ble bedt om å ta vare på det inntil det ville bli åpenbart i «endens tid» (Daniel 12:4, 8-9). Profeten Jesaja visst også at budskapet hans var for en tid langt etter hans egen. Gud ba ham: «Gå nå inn, skriv det opp på en tavle og tegn det opp i en bok, så det kan være for kommende dager [betyr de siste dager], for alltid, til evig tid!» (Jesaja 30:8). Profeten Esekiel fikk i oppdrag om å advare «Israels barn» om forestående fangenskap – men israelittene hadde blitt beseiret og tatt til fange flere år tidligere. Lik Daniel, Jesaja og ordene til andre profeter, ble skriftene hans nedtegnet og mirakuløst preservert i tusenvis av år fordi advarselen var beregnet på dagens etterkommere til oldtidens Israel.

Det er mange slike profetier i Bibelen. Likevel er nøkkelen som åpner opp betydningen av så mye bibelsk profeti, allment ukjent.

Den ytterst viktige nøkkelen er identiteten til Israels etterkommere i dag.

Bibelen er en bok om Guds utvalgte nasjon Israel og hvordan Gud etablerte den – på tross av den kjensgjerningen at dets folk ikke var bedre enn andre folk – til å tjene som en velsignelse for andre nasjoner. Som Herbert W. Armstrong beviste så omhyggelig i boka, De forente stater og Storbritannia i profetiene, så er faktisk dagens etterkommere til de bibelske israelittene, de amerikanske og britiske folkene. Amerikas velsignelser er faktisk fødselsrett-velsignelser som Gud lovet etterkommerne til Abraham, Isak og Israel – særskilt sønnene til Josef: Efraim og Manasse (dagens Storbritannia og Amerika; f.eks. 1 Krønikerne 5:2). Endetidsprofetien om Israel åpenbarer virkelig skjebnen til De forente stater og Storbritannia! (Jeg oppfordrer deg til å be oss om et gratis eksemplar av De forente stater og Storbritannia i profetiene. Se bakerst i boka om hvordan du kan kontakte oss.)

Gud profeterte om vår makt og rikdom. Han også advarte, i hele Bibelen, at Han ville fjerne velsignelsene og beskyttelsen Sin, hvis vi gjorde opprør. Disse nasjonene nøt oppfyllelsen i den første delen av disse profetiene. Deretter gjorde de opprør mot Gud. Nå opplever vi den bitre lidelsen i den siste delen.

Og samtidig som Gud har fjernet beskyttelsen Sin, er Satan og demonene hans i sin sterkeste vrede noensinne! De hater Gud og alt Han representerer. I hele historien har de konsentrert sitt verste angrep på Guds utvalgte folk. I denne endetiden er de spesielt vrede mot den mektigste av dagens israelittiske nasjoner: De forente stater.

Guds ambisjon er å bruke Israel til å hjelpe alle mennesker. Det store målet til Satan og demonene hans er å bringe Israel ned. Som vi vil se, ønsker de til og med å utslette Israels navn!

Bevis på djevelens suksess finnes overalt. Det er den virkelige historien om den politiske, sosiale og moralske transformasjonen av Amerika. Satan har spesielt påvirket sinnene til elitene og i økende grad styrt politikk og formet offentlig tenking. Hovedfraksjonen av media har blitt overvunnet av djevelen. Dette har påvirket millioner av mennesker. Aldri før har det skjedd noe lignende. Aldri før har amerikanere sett slik en satanisk vranglære i presidentpolitikken sin.

2 Korinterne 11:14 åpenbarer at «Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel.» Han er dyktig med bedrag og trusler, og han bruker disse kreftene til å beseire denne nasjonen.

Det er det Michael Hastings eksempel handler om. Ved herr Obamas andre periode, fikk Satan hele hovedfraksjonen av media til å «dåne»! Reporterne dånte mens djevelen tok kontroll over landet deres.

Denne boka forteller hele historien om hvordan Satan har fått et kvelertak på Amerika. Og som du vil se, har han gjort det ved å bruke en mann – en mann med en slik arroganse at han åpnet seg for en fryktelig satanisk innflytelse.

Denne boka viser også hvordan Gud konfronterte det angrepet på Amerika som fant sted under president Obamas to perioder. Den åpenbarer den avgjørende rollen Donald Trump oppfylte, en rolle som også er profetert i Bibelen. Den gir et åndelig perspektiv på presidentskapet til Joe Biden, som effektivt er en frontfigur for en tredje Obama-termin. Og den gir deg den forbløffende åpenbaringen – tydeliggjort i profeti – om hvordan dette sataniske angrepet vil bli stoppet.

Profeti viser at herr Trumps rolle i amerikansk politikk ikke er over. Men det som skjer når han vender tilbake til makten, vil sjokkere deg.

Det er avgjørende å se djevelens innflytelse på det som skjer. Men du må også se Guds hand. Dette gir deg et fantastisk perspektiv, også midt i noen av de mørkeste dagene som nasjonen vår noensinne har stått overfor. Å vite hvorfor Gud tillater dette, og hvordan Han bruker disse begivenhetene til syvende og sist å velsigne enhver amerikaner og alle andre mennesker, vil gi deg et uovertruffent syn og håp!

Fortsettes i: Barack Obama i Bibelprofeti

Usbip No Ad