informasjon
Han Hadde Rett
Husk fem tiår med nøyaktige forutsigelser av Herbert W. Armstrong