informasjon
Eksisterer Gud?
Kan Guds eksistens bevises vitenskapelig? Hvor kom det første livet fra? Kan vi vite om Gud har makt over forstanden?