informasjon
Daniel låser opp Åpenbaringen
Åpenbaringsboken er et mysterium for folk flest. Imidlertid, det er få som forstår at boka av Daniel, i Det gamle testamentet, er nøkkelen til å forstå denne mystiske Åpenbaringsboken. Daniel innså alltid at Gud var dommeren hans, og derfor avviste han å gå på akkord med seg selv, uansett hva slags prøvelse han befant seg i. Det er bare til noen som har en slik innstilling, at Gud kan åpenbare åndelig forståelse som låser opp den utrolige åpenbaringen Hans.