informasjon
Amerika Under Angrep
Er du bekymret over hvor den nåværende administrasjon leder dette landet? Om denne nasjonen kan overleve de neste fire åra? Det er verre enn du tror, og det er bare en måte å løse dette gigantiske problemet på.